งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร"

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร"

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

ครูสุภาภรณ์  หนูฤทธิ์และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา 8 คน

ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

 "นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร"เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 295 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-08 15:54:30