การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ผู้อำนวยการสายฝน   ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุมไพลิน
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 201 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-08 09:58:12