16 มกรา วันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561
16 มกรา วันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561
16 มกรา วันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมงาน วันครู ครั้งที่ 62  คําขวัญ  "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 155 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-06 13:56:58