การอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนชั้นม.4

การอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนชั้นม.4

การอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนชั้นม.4

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรม การอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนชั้นม.4 โดยทีมกู้ขีพ EMS โรงพยาบาลราชบุรี มาเป็นวิทยากรในการสอนและปฏิบัติให้กับนักเรียชั้นม.4 ณ หอประชุม2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 202 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-06 13:52:22