ตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560

ตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560

ตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม เปิดตลาดนัดอาชีพ โดยมี ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเปิดงานโดยภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์ จากเด็กนักเรียนที่สร้างผลงาน ขายสินค้า และ อาหาร ณ บริเวณตึก อุตสาหกรรมและ คหกรรม เมื่อวันที่ 
๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห์เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 295 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-06 13:51:13