กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช 2561 โดยมีผู้อำนวยการ รัชชัยย์ ศรสุวรรณ เป็นประธาน รองผู้อำนวยการ คณะครู และ นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เพื่อเป็นศิริมงคล ณ ลานขวัญบัว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 218 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-06 13:49:30