โครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม
โครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม
โครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๓ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ณ  หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคาะห์
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 106 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-06 13:44:59