การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 235 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-06 10:59:35