4 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา

4 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา

4 กุมภาพันธ์  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 331 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-02 10:57:21