ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
ค่ายเยาวชน

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนุรี  ได้จัดอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต  ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
เขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 126 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-31 10:34:23