ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะครู และนักเรียน มีความยินดีร่วมต้อนรับ นางสาวสายฝน  ภานุมาศ  ที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ  ณ  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 457 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 13:09:29