ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ   การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวรัฐนันท์  รอดเมื่อ และนางสาวเจนจิรา   สงเกลี้ยง  นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "เบญจมฯ วิชาการ ๖๐"   

ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี      วันที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 127 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-30 13:48:12