ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ   การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวรัฐนันท์  รอดเมื่อ และนางสาวเจนจิรา   สงเกลี้ยง  นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "เบญจมฯ วิชาการ ๖๐"   

ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี      วันที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 252 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-30 13:48:12