พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว

ประมวภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

ระหว่างโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กับ เครื่อข่ายต่างๆ

และการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

และ การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ประจำปีการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 30 มกราคม 2560
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 394 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-30 11:10:50