กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ - ๑๒  มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ท

 เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 408 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-25 15:49:36