กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

เนื่องด้วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้มีแนวคิดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน จึงเกิดเป็นกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมคริสต์มาส เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักเรียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

รายงานโดย นางสาวเสาวนีย์  หล้าคำเขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 220 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-25 15:13:43