แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้า วันที่ ๔- ๖ มกราคม ๒๕๖๑
จากความมุ่งมั่นและศักยภาพความเป็นเลิศตามความถนัดของนักเรียน ส่งผลให้ได้รับรางวัลอันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจต่อตัวนักเรียน ผู้บริหารและคณะครู ดังนี้
๑. เหรียญทอง "การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น"
๒. เหรียญทอง "การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์" ม.๔-ม.๖
๓. เหรียญเงิน "การแข่งขันประติมากรรม" ม.๑-ม.๓
๔. เหรียญเงิน "การประกวดโครงงานคุณธรรม" ม.๔-ม.๖
๕. เหรียญทองแดง "การแข่งขันประติมากรรม" ม.๔-ม.๖
๖. เหรียญทองแดง "การแข่งขันยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ"
๗. เหรียญทองแดง "การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์" ม.๔-ม.๖

รายงานโดย นางสาวเสาวนีย์  หล้าคำ  เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 391 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-25 14:34:36