ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

- พระราชวังบางประอิน
- ตลาดน้ำอโยธยา
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 479 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-25 12:24:21