กิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3

กิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3

กิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3

20-22 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 507 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-25 11:56:18