นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

เนื่องด้วยอำเภอเลาขวัญร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่ร่วมกันจัดงานประเพณีวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 10- 16 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานประเพณีวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561” ทั้งนี้ทางโรงเรียนเลาขวัญได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประเพณีวันโคบาล ในหัวข้อเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1เต้นท์ เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 453 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-23 16:36:30