ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษาพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2558  นายพิศิษฏ์  ศุภวิชญ์ธัญธร ครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี /คอมพิวเตอร์ ได้นำนักเรียน 12 คน ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษานอกห้องเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิทยาการวิทยาศาสตร์ต่างๆ
เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 701 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-13 16:11:45