กีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์"

กีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์"

กีฬาภายใน

                    โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดแข่งขันกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความอดทน เสียสละ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักของโรงเรียน โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 8 - 15 มกราคม 2561 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 14.40 - 16.00 ส่วนรอบชิงชนะเลิศและการแข่งขันกีฑาจัดขึ้นในวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561(เต็มวัน) ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 480 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-20 16:51:21