กิจกรรมวันครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมวันครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมวันครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นางสาวปัญจมาภรณ์. พุทธพรพิสุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 8 อำเภอสวนผึ้ง ร่วมประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี2561  เพื่อระลึกถึงพระคุณ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาวิชาชีพ ณ หอประชุม โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 1,456 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-19 11:37:55