กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับเทศบาลหนองรี  และหน่วยงานราชการต่างๆ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กและเยาวชนภายในชุมชนหนองรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ณ เทศบาลหนองรี เขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 676 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-17 14:54:57