แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ

แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ

แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ

เมื่อวันพุธที่  10 มกราคม 2561 พลเรือตรีโกเมศ สะอาดเอี่ยม เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ/ประธานกรรมการฯ  นาวาเอกวชิรพร  วงศ์นครสว่าง  รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ/รองประธานฯ นาวาเอกนิคม  แจ่มยิ่ง  ผอ.กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ/เลขานุการ ให้ความอนุเคราะห์แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย adminVS โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน 1,528 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-12 12:08:41