กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2558

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2558

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2558

ใันที่ 11 สิงหาคม 2558 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2558 ณ  อาคารฟ้าว่องกุศลกิจ ภายในงานมีจกรรมการแสดงเเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่แล้ว ยังมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากคุณกมล และคุณเที่ยง ว่องกุศลกิจ
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 735 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-13 15:30:19