ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

วันที่  10 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ผอ.กลุ่ม  ข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ออกอากาศประจำทุกวันพุธ ผ่าน video conference โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ  ห้องประชุมเล็ก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 268 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-11 10:47:57