รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 60 ราย

รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 60 ราย

รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 60 ราย

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการรับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 60 ราย รวมทั้งได้กล่าวให้โอวาท และข้อคิดในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับรายงานตัว ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 410 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-10 15:35:20