English Camp

English Camp

English Camp

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดกิจกรรม English Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 600 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-13 15:24:56