กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายวาสดีแคมป์

ในวันที่ 5-7 มกราคม 2561เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 275 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-09 12:35:17