ต้อนรับครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี

ต้อนรับครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี

ต้อนรับครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี

นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผุ้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมส่งครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรีเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 330 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-08 16:09:29