ต้อนรับครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี
ต้อนรับครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี
ต้อนรับครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี

นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผุ้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมส่งครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี
เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 190 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-08 16:09:29