งานสมโภช วันพระเจ้าตากสิน

งานสมโภช วันพระเจ้าตากสิน

งานสมโภช วันพระเจ้าตากสิน

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสิน
วัดเขาชะงุ้มเนื่องในงานสมโภช วันพระเจ้าตากสินและได้นำนักเรียนร่วมแสดงชุดรำ
วันที่ 28 ธันวาคม 2560เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 283 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-06 21:50:32