สอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2560

สอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2560

สอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 486 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-28 04:04:15