กิจกรรม เข้าค่ายธรรมมะศึกษา

กิจกรรม เข้าค่ายธรรมมะศึกษา

กิจกรรม เข้าค่ายธรรมมะศึกษา

 

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าค่ายธรรมมะ ณ วัดป่าปฐมชัย
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 480 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-27 12:54:59