งานวันคริสต์มาสโรงเรียนหนองโพวิทยา
งานวันคริสต์มาสโรงเรียนหนองโพวิทยา
งานวันคริสต์มาสโรงเรียนหนองโพวิทยา

โรงเรียนหนองโพวิทยาได้จัดงานวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560  โดยท่านผู้อำนวยการเจษฎา  ผลดี ได้ทำพิธีงานอย่างเป็นทางการ
เขียนโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 235 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-25 15:31:53