การมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
การมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
การมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ผู้อำนวยการเจษฎา  ธีระตระกูล ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับราลงวันจากการแข่งขันงานศิลปหัตุกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 
เขียนโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 295 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-21 10:45:13