ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อประชุมชี้แจงการรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุนยากจน

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมไพลิน  
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 114 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-19 11:07:52