กิจกรรมค่ายอาเซียน ปีการศึกษา2558

กิจกรรมค่ายอาเซียน ปีการศึกษา2558

กิจกรรมค่ายอาเซียน ปีการศึกษา2558

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เนื่องในวันอาเซียน
โดยแบ่งคละนักเรียน ออกเป็น 10 กลุ่ม กิจกรรมมีทั้ง 10 ฐานการเรียนรู้ ฐานละ 20 นาที ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจทำกิจกรรมเป็นอย่างดี 
เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 508 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-13 13:41:23