การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพหรือการทำ CPR อย่างถูกต้อง ถูกที่และถูกเวลา โดยได้รับความอนุเคราะ์จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เตาปูน ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 13 ธันวาคม 2560เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 237 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-17 20:13:39