กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

จุดที่ 1 ศาลาหมู่บ้านหนองกลางดง

จุดที่ 2 ศาลาหมู่บ้านเขาแหลม

จุดที่ 3 ศาลาหมู่บ้านเขาชะงุ้ม

จุดที่ 4 หอประชุมโรงเรียนเนินม่วง

จุดที่ 5 ศาลาหมู่บ้านหนองมะค่า

จุดที่ 6 ศาลาวัดเขาช่องพราน

วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2560

 

 เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 216 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-17 20:05:31