การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 1,191 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-14 10:58:28