“การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560”

“การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560”

“การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู  ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560”

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน และเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ประกอบด้วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนหนองรีประชานิมิต และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมทำแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “สหวิทยาเขตพลอยไพลินสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ” กันอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 565 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-13 19:11:51