กิจกรรม “ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง”

กิจกรรม “ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง”

กิจกรรม “ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง” เนื่องด้วยนางสาวอัชราวลัย  ระดามาตย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ได้รับคำสั่งอนุมัติย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และต้อนรับนางสาวนิสา  คำหอมกุล ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 574 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-13 19:08:05