รับโล่เกียรติคุณ “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560”

รับโล่เกียรติคุณ “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560”

รับโล่เกียรติคุณ “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560”

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยนางเวชิตา  บางแก้ว ตำแหน่งครู และนางสาวศิโรรัตน์  สืบบุก นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.)” ปี 2559 ระดับประเทศ และร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560” ตามที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ประกาศผลการคัดเลือก “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.)” ปี 2559 ระดับประเทศ และได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 425 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-13 19:06:50