กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560”

กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560”

กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรินทร์   เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้มีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและประชุมย่อยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 567 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-13 16:15:17