ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ 

จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 385 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-13 14:22:42