การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง 

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560   ณ สนามเปตองแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพมหานคร

โดยผลการแข่งขันดังนี้

ได้รับรางวัลชนะเลฺิศ  การแข่งขันเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 422 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-13 13:31:13