อบรมCPR สู่ห้องเรียน

อบรมCPR สู่ห้องเรียน

อบรมCPR  สู่ห้องเรียน

อบรมการทำ CPR สู่ห้องเรียน

โดยโรงพยาบาลบ้านคา มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา ณ ห้องประชุมไพลิน

ในวันที่ 8 ธันรวาคม พ.ศ. 2560
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 314 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-13 09:23:36