กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนแคทรายวิทยา

กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนแคทรายวิทยา

กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนแคทรายวิทยา

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนแคทรายวิทยา โดยการนำของ ผอ.ศิริชัย ทองหน้าศาล  ได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560เขียนโดย เอกลักษณ์ เขียนบัณฑิตย์ โรงเรียนแคทรายวิทยา เปิดอ่าน 1,370 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-12 13:56:13