พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๐
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๐
 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๐

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโชยน์ของลูกลูกเสือ เนื่องใน"วันวชิราวุธ" ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 112 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-12 09:27:55