กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ การจัดป้ายนิเทศ การปลูกต้นไม้

โดยมีผู้อำนวยการสายฝน ภานุมาศ  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 461 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-04 11:28:01